About

Với CBK

Ảnh hậu phẫu

CBK Story

Hệ thống quản lý an toàn CBK

Hệ thống quản lý an toàn CBK

Chúng tôi sẽ tuyệt đối không khuyến khích bạn nếu có bất cứ điều gì không an toàn từ khâu chuẩn bị trước khi phẫu thuật đến khâu quản lý sau khi phẫu thuật.

Bệnh viện dành cho những bệnh nhân cần tái phẫu thuật để họ có thể lựa chọn một cách kỹ lưỡng chính là bệnh viện chỉnh hình CBK

About
Team

Bác sĩ thẩm mỹ

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng, người tư vấn và vận hành với các kỹ năng đã được chứng minh để hoàn thành xuất sắc

BongKyoon-Choi

BongKyoon Choi

Plastic Surgeon

Facial contouring, 2-jaw, revision Surgeries

Byeongyun-Park

ByeongYun Park

Plastic Surgeon

Orofacial clefts, scar revisions

Untitled-1

SoYeon Jung

Plastic Surgeon

Facial contouring, 2-jaw

Hyejin-Oh

HyeJin Oh

Anestheosiologist

Pre-operative / intraoperative anesthesia

Team
Contact

Liên hệ chúng tôi

Phẫu thuật thẩm mỹ CBK

  • 15F, 390, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
  • cbk4you@naver.com
  • +82-2-567-5518

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

Contact